Notícies

Actes de Nadal 2021 a Montmajor

10.12.2021

Programa d'actes durant les festes de Nadal a Montmajor.

Aprovació per urgència de la tercera convocatòria i les bases específiques per a la contractació a través de plans d'ocupació d'un peó de manteniment pel municipi de Montmajor

26.11.2021

L'Ajuntament de Montmajor ha aprovat per decret d'alcaldia del dia 26 de novembre de 2021, aprovació per urgència de la tercera convocatòria i les bases específiques per a la contractació a través de plans locals d'ocupació d'un peó de manteniment pel municipi de Montmajor. El termini per presentar  les instàncies acaba el dia 1 de desembre de 2021.

Contractació a través de plans locals d'ocupació de 2 peons de manteniment pel municipi de Montmajor.

11.11.2021

En la Junta de Govern Local del dia 8 de novembre de 2021 es va aprovar la segona convocatòria i les bases específiques per a la contractació a través de plans locals d'ocupació de 2 peons de manteniment pel municipi de Montmajor. Podeu trobar les bases específiques pel procés de selecció per la cobertura de 2 peons de manteniment mitjançant el sistema de concurs d'oposició lliure en el document adjunt. El termini de presentació d'instàncies acaba el dia 20 de novembre de 2021. El termini de presentació d'instàncies acaba el dia 1 de desembre de 2021.

Licitació de l'actuació "Adeqüació del camí de vianants que uneix el nucli de Montmajor amb l'urbanització de les Alzines"

29.09.2021

Per acord plenari del 27 de setembre del 2021, s’ha aprovat l’expedient de contractació i el plec de clàusules administratives particulars de l’actuació “ ADEQUACIÓ DEL CAMÍ DE VIANANTS QUE UNEIX EL NUCLI DE MONTMAJOR AMB LA URBANITZACIÓ DE LES ALZINES ”.

 

Procés de selecció d'un operari/a de neteja de dependències municipals i la creació d'una borsa per part de l'Ajuntament de Montmajor.

02.08.2021

La Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Montmajor, en la sessió celebrada el dia 21 de juliol de 2021 va aprovar les bases reguladores i convocatòria del procés selectiu per la contractació d'un operari/a de neteja de dependències municipals i la creació d'una borsa per part de l'Ajuntament de Montmajor.

Llista d'admesos al procés de selecció de 2 plans d'ocupació per peons de manteniment al municipi de Montmajor

13.07.2021

Es publica la llista d'admesos i exclosos al procés de selecció per la contractació a través de plans locals d’ocupació de 2 peons de manteniment pel municipi de Montmajor en relació amb el programa “Pla de reactivació de l’ocupació” i el programa de “Dinamització de l’ocupació per a municipis de fins a 10.000 hab” de la Diputació de Barcelona.

Més notícies
Últim El Solc