Obertura de convocatòria pública per ocupar càrrec de jutge de Pau

Dilluns, 19 de setembre de 2022 a les 00:00

S'obre convocatòria pública, del jutge de pau, pel termini d'un mes a comptar del dia següent al de la publicació de l'anunci al Butlletí Oficial de la Província ( publicat el 06.09.2022 ), per tal que les persones interessades a ocupar els càrrecs de jutge de Pau titular i substitut del municipi de MOntmajor puguin presentar la seva solicitud. Caldrà presentar´-les al Registre General de l'Ajuntament, acompanyades del currículum vitae.

Darrera actualització: 03.10.2022 | 18:08