Licitació de l'actuació "Rotonda les Alzines"

Dimarts, 22 de març de 2022 a les 00:00

L'Ajuntament de Montmajor en sessió plenària del 14 de març de 2022  va aprovar l'expedient de contractació de l'actuació de títol "Rotonda Les Alzines" juntament amb el corresponent Plec de Clàusules administratives i l'altra documentació que l'acompanya. S'inicia el procediment de licitació de l'actuació, disposant de tota la informació al perfil del contractant del Portal de contractació pública de Catalunya

El termini de presentació s'acaba el 10 d'abril de 2022. 

 

 

https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/notice.pscp?reqCode=viewCn&idDoc=98248304&lawType=

Darrera actualització: 22.03.2022 | 14:15