Licitació de l'actuació "Adeqüació del camí de vianants que uneix el nucli de Montmajor amb l'urbanització de les Alzines"

Dimecres, 29 de setembre de 2021 a les 00:00

Per acord plenari del 27 de setembre del 2021, s’ha aprovat l’expedient de contractació i el plec de clàusules administratives particulars de l’actuació “ ADEQUACIÓ DEL CAMÍ DE VIANANTS QUE UNEIX EL NUCLI DE MONTMAJOR AMB LA URBANITZACIÓ DE LES ALZINES ”.

 

Podeu trobar tota la informació al perfil del contractant del Portal de contractació pública de Catalunya. 

https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/notice.pscp?reqCode=viewCn&idDoc=88691780&lawType=

Darrera actualització: 04.10.2021 | 14:12