Convocatòria excepcional del concurs oposició per a la cobertura definitiva de la plaça d'administratiu/iva vacant de personal funcionari de l'Ajuntament de Montmajor a l'oferta pública d'estabilització de 2022.

Dimecres, 11 de gener de 2023 a les 00:00
Per acord de Ple de data 28 de desembre de 2022, es van aprovar les bases reguladores de la convocatòria excepcional del concurs oposició per a la cobertura definitiva de la plaça d'administrativa vacant de personal funcionari de l'Ajuntament de Montmajor a l'oferta pública d'estabilització de 2022.
 
Es publiquen les bases íntegres en el Butlletí Oficial de Barcelona núm. 202210196468, de data 30 de desembre de 2022 i en el tauler d'anuncis de l'Ajuntament.
 
El termini de presentació de sol·licituds és de 20 dies hàbils a comptar des de l'endemà de la present publicació.
Darrera actualització: 11.01.2023 | 14:12