Convocatòria concurs de mèrits d'una plaça de cap de brigada municipal.

Divendres, 7 d’octubre de 2022

Es publiquen les bases íntegres en el Butlletí Oficial de Barcelona núm. 202210127437, de data 30 de setembre de 2022 i en el tauler d'anuncis de l'Ajuntament.

El termini de presentació de sol·licituds és de deu dies hàbils a comptar des de l'endemà de la present publicació.

S'adjunta formulari de sol·licitud .

Per acord de Junta de Govern de data 12 de setembre de 2022, es van aprovar les bases i la convocatòria del concurs de mèrits per cobrir definitivament una plaça de cap de brigada municipal, en règim de personal fix.

Es publiquen les bases íntegres en el Butlletí Oficial de Barcelona núm. 202210127437, de data 30 de setembre de 2022 i en el tauler d'anuncis de l'Ajuntament.

El termini de presentació de sol·licituds és de deu dies hàbils a comptar des de l'endemà de la present publicació.

Darrera actualització: 7.10.2022 | 12:33