Previsió
Metereològica

Data i hora oficials:
12:04 - 05/08/2020

Ajuntament de Montmajor

Comparteix:     Enviar:   Imprimir:  

Anuncis / edictes

27-07-2020
Informació pública del Projecte de condicionament i lleugera ampliació d’explotació ramadera ecològica, i construcció de pallera, a la finca Soler de Preixana

Es sotmet a informació pública del Projecte de condicionament i lleugera ampliació d’explotació ramadera ecològica, i...

15-07-2020
Anunci de convocatòria per la selecció d'una plaça d'administratiu/va laboral i creació d'una borsa de treball

Convocatòria i bases per la selecció d'una plaça d'administratiu/va laboral i creació d'una borsa de treball. 

09-06-2020
Obertura per la presentació d'ofertes per la contractació de la prestació de serveis de la piscina municipal ESTIU 2020

Adjunt es publica el plec de...

03-10-2019
Informació pública del projecte d'obres interiors pel canvi d'orientació productiva d'una part dels porcs d'engreix a garrins de transició a la finca Casa Molner

Es sotmet a informació pública del projecte d'obres interiors pel canvi d'orientació productiva d'una part dels porcs d'engreix a garrins de...

30-09-2019
Llistat de puntuacions finals del procés de selecció d'un operari/a de neteja de dependències municipals i de monitor/a de menjador

 Es procedeix a publicar la llista de puntuacions finals de la valoració de mèrits i entrevista dels candidats. 

30-09-2019
Llistat de puntuacions del procés de selecció per la contractació de 2 peons de manteniment pel municipi de Montmajor

Es procedeix a publicar la llista de puntuacions finals de la valoració de mèrits i entrevista dels candidats. 

24-09-2019
Llistat d'admesos i exclosos al procés de selecció d'un operari/a de neteja de dependències municipals / monitor/a de menjador.

Es fa públic el llistat d'admesos al procés de selecció d'un operari/a de neteja de dependències municipals / monitor/a de menjador.

24-09-2019
Llistat d'admesos i exclosos al procés de selecció per a la contractació a través de plans locals d'ocupació de 2 peons de manteniment

Es fa públic el llistat d'admesos i exclosos al procés de selecció per a la contractació a través de plans locals d'ocupació de 2...

17-09-2019
Procés de selecció plans locals d’ocupació de 2 peons de manteniment pel municipi de Montmajor

Contractació a través de plans locals d’ocupació de 2 peons de manteniment pel municipi de Montmajor en relació amb el programa complementari...

12-09-2019
Segona convocatòria del procés selectiu per la contractació d’1 operari/a de neteja de dependències municipals i de monitor/a de menjador

Procés selectiu per la contractació d’1 operari/a de neteja de...

14-08-2019
Convocatòria del procés selectiu per la contractació d’1 operari/a de neteja de dependències municipals i de monitor/a de menjador

Procés selectiu per la contractació d’1 operari/a de neteja de dependències municipals i de monitor/a de menjador i la creació d’una...

25-07-2019
Informació pública llicència ambiental d'ampliació de l'explotació ramadera finca Comellas

 Es sotmet a informació pública: llicència ambiental per l'ampliació de l'explotació ramadera de la finca Comellas del TM de...

22-07-2019
Informació pública del projecte d'ampliació constructiva d'explotació porcina existent sense increment de capacitat a la finca La LLena

Es sotmet a informació pública el Projecte d’ampliació constructiva d’explotació porcina existent, en adequació a les...

05-06-2019
Obertura per la presentació d'ofertes per la contractació de la prestació de serveis de la piscina municipal

 El termini per la presentació d'ofertes finalitza el 10 DE JUNY a les 15:00 hores. 

28-05-2019
Resultat del procés de selecció d'informador turístic-dinamitzador del Museu d'Art del Bolet de Montmajor

Adjunt es publica l'acta del tribunal qualificador amb el resultat del procés de selecció d'informador...

15-05-2019
Obertura per la presentació d'ofertes per la contractació de la prestació de serveis de la piscina municipal

El termini per la presentació d'ofertes finalitza el 30 de maig a les 15:00 hores. 

14-05-2019
LLISTA D'ADMESOS AL PROCÉS DE SELECCIÓ D’UNA PLAÇA D’INFORMADOR TURÍSTIC- DINAMITZADOR MUSEU D’ART DEL BOLET DE MONTMAJOR

Es fa públic la llista definitiva d'admesos i exclosos al PROCÉS DE SELECCIÓ D’UNA PLAÇA D’INFORMADOR TURÍSTIC- DINAMITZADOR...

12-04-2019
Informació pública del projecte d'activitat i obra d'ampliació d'explotació ramadera existent a la finca Comellas, al TM de Montmajor.

Informació pública del projecte d'activitat i obra d'ampliació d'explotació ramadera existent, a la finca Comellas, al TM de Montmajor.
...

03-04-2019
Selecció i provisió d'una plaça d'informador turístic-dinamitzador del Museu de l'Art del Bolet

Adjunt es publiquen les BASES DEL CONCURS DE MÈRITS PER A LA SELECCIÓ I PROVISIÓ D'UNA PLAÇA D'INFORMADOR TURÍSTIC- DINAMITZADOR MUSEU D'ART...

03-04-2019
Informació pública de l'aprovació inicial del Conveni de col·laboració entre el Servei Català de Trànsit i l’Ajuntament de Montmajor sobre l’assumpció de les facultats de denúncia i sanció per infraccions a normes de circulació en vies urbanes

Se sotmet a informació pública el “Conveni de col·laboració entre el Servei Català de Trànsit i l’Ajuntament de Montmajor...

02-01-2019
Informació pública Incorporació al Pla Especial de Catàleg de masies, cases rurals i altres edificacions en SNU de Montmajor de la masia Ca l'Ignasi

Es somet a informació pública la Incorporació al Pla Especial del Catàleg de masies, cases rurals i altres edificacions en SNU de Montmajor de la...

06-11-2018
Informació pública Projecte d'actuació específica adequació camí de vianants Camí de Berga de Montmajor

Es sotmet a informació pública el Projecte d'actuació específica d'adequació camí de vianants Camí de Berga de Montmajor pel...

27-04-2018
OBERTURA PER LA PRESENTACIÓ D'OFERTES PER LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE MANTENIMENT I CONSERVACIÓ DE LES PISCINES MUNICIPALS I EXPLOTACIÓ DEL BAR

 El termini finalitza el dia 11 de maig de 2018.

19-12-2017
Convocatòria per a la selecció d'una plaça de personal laboral temporal en la categoria de netejador/a.

Convocatòria per a la selecció d'una plaça de personal laboral temporal en la categoria de netejador/a.

17-11-2017
Convocatòria pública Jutge de Pau titular i substitut del municipi de Montmajor

Convocatòria pública Jutge de Pau titular i substitut del municipi de Montmajor.

26-10-2017
Informació pública Projecte de remodelació interior de nau ramadera existent a la finca Cal Cames

 Projecte de remodelació interior de nau ramadera existent a la finca Cal Cames, TM Montmajor.

25-09-2017
Informació pública aprovació inicial de modificació de la fitxa M054 del Pla Especial de Masies i Cases Rurals

Informació pública aprovació inicial de modificació de la fitxa M054 (El Corral) del Pla Especial de Masies i Cases Rurals de Montmajor.

25-09-2017
Informació pública aprovació inicial de modificació de la fitxa M004 del Pla Especial de Masies i Cases Rurals

Informació pública aprovació inicial de modificació de la fitxa M004 (Valielles de Busa) del Pla Especial de Masies i Cases Rurals de Montmajor.

11-07-2017
informació pública projecte per la Instal·lació de dos nous suports metàl·lics amb el seu conductor i retirada de 2 suports metàl·lics i un suport de formigó de la línea aèria a Cal Fuster

11-07-2017
Informació pública del projecte d’activitat i obra d’instal·lació d’explotació avícola d’engreix a la finca Ballarà del TM de Montmajor (Berguedà), promogut per Ballarà Agrícola SCP

 

11-07-2017
Informació pública de la aprovació inicial de modificació de la fitxa M183 del Pla Especial de masies i cases rurals de Montmajor

Informació pública de la aprovació inicial del projecte de modificació de la fitxa M183 (Cal Catrà) del Pla Especial de masies i cases rurals...

28-06-2017
Contractació de l'obra “MILLORA I CONDICIONAMENT DEL CAMÍ DEL NUCLI DE SORBA AL SECTOR DE SANT FELIU . SEGONA FASE"

Anunci de la Contractació de l'obra “MILLORA I CONDICIONAMENT DEL CAMÍ DEL NUCLI DE SORBA AL SECTOR DE SANT FELIU . SEGONA FASE".
 

18-04-2017
Informació pública de Modificació del projecte d'instal·lació d'explotació porcina d'engreix a la finca "Balma de Sorba", al TM de Montmajor (Berguedà).

Informació pública de Modificació del projecte d'instal·lació d'explotació porcina d'engreix a la finca "Balma de Sorba", al...

30-03-2017
Informació pública del Projecte tècnic per la modificació de traçat del camí rural al pas per la masia "El Querol" T.M. Montmajor

Informació pública del Projecte tècnic per la modificació de traçat del camí rural al pas per la masia "El Querol" T.M....

30-03-2017
Informació pública del Projecte d'activitat i obra d'ampliació de pollastres d'engreix, a l'explotació ramadera "Ca l'Ignasi", al TM de Montmajor (Berguedà)

Informació pública del Projecte d'activitat i obra d'ampliació de pollastres d'engreix, a l'explotació ramadera "Ca l'Ignasi", al TM de...

26-10-2016
Convocatòria per contractes en pràctiques

Convocatòria per contractes en pràctiques.

23-09-2016
Convocatòria per a selecció d'una plaça d'adminstratiu/va laboral temporal d'urgència

Convocatòria i bases per a selecció d'una plaça d'adminstratiu/va laboral temporal d'urgència.

12-07-2016
Informació pública de l'expedient de declaració d’impacte ambiental d’una activitat ramadera porcina, finca La Llena

Informació pública de l'expedient de declaració d’impacte ambiental d’una activitat ramadera porcina, finca La Llena.


12-07-2016
Informació pública de l'expedient de declaració d’impacte ambiental d’una activitat ramadera, finca Balaguer

Informació pública de l'expedient de declaració d’impacte ambiental d’una activitat ramadera, finca Balaguer.

13-05-2016
Aprovació inicial de la modificació puntual de les normes subsidiàries de planejament de Montmajor dels equipaments en sòl urbà i del camí de Berga.

Informació pública de l'aprovació inicial de la modificació puntual de les normes subsidiàries de planejament de Montmajor dels...

15-05-2015
Obertura per la presentació d'ofertes per la contractació de la gestió del servei de la piscina municipal.

03-07-2014
Anunci informació pública Compte General 2013

Informació  pública  compte  general de l'Ajuntament  de Montmajor, exercici 2013

08-08-2013
Aprovació inicial d'un projecte per a la implantació de biomassa a edificis municipals. Xarxa de calor a l'Ajuntametn i l'Escola de Montmajor

Edicte  d'aprovació  inicial  del  projecte  per a la  implantació  de  biomassa a  edificis  municipals . Xarxa...

08-08-2013
Anunci d'informació pública d'aprovació inicial de l'expedient de modificació de credit 2/2013

Anunci  d'informació  pública  d'aprovació  inicial  de l'expedient de  modificació de crèdit ...

13-05-2014
Obertura per la presentació d'ofertes per la contractació de la gestió del servei de la piscina municipal.

Obertura per la presentació d'ofertes per la contractació de la gestió del servei de la piscina municipal.El termini per la presentació d'ofertes...

03-07-2014
Informació pública expedient de modificació 2/2014. del pressupost 2014

Anunci  informació  pública  modificació 2/2014

03-07-2014
Aprovació Inicial de la modificació puntual de Normes subsidiàries de Planejament de Montmajor

Informació  pública  de l'aprovació  inicial  de la modificació  puntual  de les  normes ...

03-07-2014
Informació pública del projecte de renovació del clavegueram del camí de Cardona

Informació  pública  del  projecte de  renovació  del  clavegueram  del  camí  de Cardona

Vols rebre els titulars, l'agenda d'activitats i els anuncis oficials a la teva bùstia de correu? Apunta't-hi

Ajuntament de Montmajor

CIF: P0813100E

Plaça del mercat, 1

93 824 60 00

E-Mail: montmajor@diba.cat

Amb la col·laboració de