Previsió
Metereològica

Data i hora oficials:
15:24 - 21/04/2018

Ajuntament de Montmajor

Comparteix:     Enviar:   Imprimir:  

Protecció de dades

Protecció de dades

En diverses pàgines del web institucional de l’ajuntament de Montmajor, es sol·licita als usuaris dades de caràcter personal: nom, cognoms, adreça, etcètera, per tal de dur a terme la gestió o servei que han sol·licitat, i amb el compliment de les condicions de seguretat i confidencialitat que exigeix la legislació vigent en cada cas.
 
Aquestes dades s’integren en els corresponents fitxer de l’ajuntament de Montmajor, d’acord amb la legislació o la normativa vigent en cada cas.
 
L’ajuntament de Montmajor garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que es recullen, i també la implantació de les mesures, d’ordre tècnic i organitzatiu, que garanteixin la seguretat d’aquestes dades.
 
L’ajuntament de Montmajor utilitzarà aquestes dades exclusivament per a la prestació del servei o gestió sol·licitada. En cap cas es cedirà o comunicarà a tercers les dades recollides sense consentiment de l'usuari, excepte quan siguin necessàries per a la prestació del servei sol·licitat o siguin requerides per les autoritats públiques competents, de conformitat amb les disposicions legals i reglamentàries aplicables en cada moment.
 
D’acord amb la normativa de protecció de dades, la persona interessada pot exercir els drets d’accés, cancel·lació, rectificació o oposició, previstos a la Llei orgànica de protecció de dades de caràcter personal.
 
Respecte l’exercici d’aquests drets:
 
Dret d’accés: Saber quines dades de la persona interessada té l’ajuntament de Montmajor 
Dret de rectificació: Rectificar unes dades errònies de la persona interessada
Dret de cancel·lació: Eliminar unes dades de la persona interessada
Dret d’oposició: Demanar que es deixin de tractar unes dades de la persona interessada
 
Indicacions per a l’exercici d’aquests drets:
 
Es requereix omplir un model general de sol·licitud o instància  i lliurar-lo presencialment a qualsevol oficina d’atenció ciutadana de l’ajuntament conjuntament amb una fotocòpia del DNI.
 
El dret d’accés només es pot exercir un cop cada any, tret de motivació específica
 
En cas d’exercir el dret de rectificació, cancel·lació o oposició, a l’efecte d’evitar canvis indesitjats que poguessin posar en perill algun dret de la mateixa persona interessada, cal indicar clarament la dada afectada.
 

 

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 03/12/2012 - 15:49:53

Vols rebre els titulars, l'agenda d'activitats i els anuncis oficials a la teva bùstia de correu? Apunta't-hi

Ajuntament de Montmajor

CIF: P0813100E

Plaça del mercat, 1

93 824 60 00

E-Mail: montmajor@diba.cat

Amb la col·laboració de